Prawo naturalne Bez kategorii Dlaczego budowa autonomii jest niebezpieczna?

Dlaczego budowa autonomii jest niebezpieczna?

Obecnie panuje trend budowy własnych autonomii, postaram się wyjaśnić jakie wynikają z tego zagrożenia.

Człowiek nie ma imienia oraz nazwiska wyjaśniłem to tutaj – https://naturalneprawo.pl/obywatel/

Zagrożenia wynikające z budowy dokumentów autonomii:

Affidavit : dowód złożony przy świadkach pod przysięgą – często dodajecie tam odcisk palca oraz własne zdjęcie, na początku pisząc że jesteś JAN z rodu KOWALSKI – no i taki dokument to dowód procesowy na to że jesteś własnością korporacji – bo pod przysięgą przyznałeś się że jesteś dokumentem…. poświadczyli to świadkowie, jest odcisk palca a nawet zdjęcie – prawo naturalne przestaje w Twoim wypadku działać….

Pełnomocnictwo – w sieci znajduje się dużo darmowych szablonów – w których ludzie piszą od danych osobowych do danych osobowych – twierdząc że te napisane dużymi literami to firma a małymi to jego nazwisko – super ale za to dane osobowe zaproszą na badania do psychiatry ….

Wypowiedzenie posłuszeństwa – wypowiadacie posłuszeństwo prywatnym firmom…. też super tylko te firmy nabyły w ten sposób prawo do sprawdzenia wszystkiego z okresu w którym byliście posłuszni 🙂 Jak chcesz sprawdzić wyślij do mojej firmy wypowiedzenie posłuszeństwa i pokaże ci co z nim zrobię 🙂 też mam firmę ….

Deklaracja samodzielności i samostanowienia – po co komu taki dokument? jeśli jesteś samodzielny to po prostu samo stanowisz i nie musisz nikogo o tym informować ….

Świadectwo żywego człowieka ….. a to nie widać że żyjesz? Psychiatrzy mają obecnie pełne ręce roboty. Jedynym pocieszeniem dla nowych posiadaczy autonomii jest to że nie ma wolnych miejsc w zamkniętych zakładach psychiatrycznych.

A co się stanie jak wybudują nowe?

Budowa własnej autonomii może spowodować duże kłopoty. Naprawienie stanu prawnego i przywrócenie utraconych praw doprowadzi do kosztownych i dość trudnych działań naprawczych … rozmowa z właścicielem korporacyjnej autonomii link oraz druga nowa rozmowa link

Autonomie naturalną wszyscy mamy, wynika ona z natury człowieka. Narodową też mamy wynika ona z proklamacji Rzeczpospolita Polska z dnia 14 marca 1 roku wg. kalendarza polskiego www.proklamacjakraju.pl

8 thoughts on “Dlaczego budowa autonomii jest niebezpieczna?”

 1. Super objaśnienie co znaczą pewne działania , które same przynoszą kłopoty człowiekowi .

 2. I. Affidavit…
  Po pierwsze:
  Nie widziałem dokumentu w którym ktokolwiek napisałby: JAN z rodu KOWALSKI, widziałem natomiast: Jan z rodu Kowalski.
  Po drugie:
  Na Affidavit, akceptowana jest tylko odpowiedź w formie Affidavit, może być wskazanie na poświadczenie notarialne na podstawie Maxims of Law czyli Maksymach Prawnych obowiązujących w krajach bloku IMF pod legislacją Bar Association, pod które polskie normy prawne podlegają, które jako funkcjonariusze publiczni mają obowiązek respektować, w szczególności:
  § 3 of 10 Maxims of Law
  1. AN UNREBUTTED AFFIDAVIT STANDS AS TRUTH IN COMMERCE.
  “He who does not deny, admits.
  NIEZAPRZECZALNY W HANDLU AFFIDAVIT STANOWI PRAWDĘ.
  Legalna Maksyma: „Kto nie zaprzecza, przyznaje”
  § 6 Maxims of Law
  2. AN UNREBUTTED AFFIDAVIT BECOMES THE JUDGMENT IN COMMERCE.
  OŚWIADCZENIE AFFIDAVIT STAJE SIĘ WYROKIEM W HANDLU.

  Nie ma już nic do rozwiązania. Każde postępowanie przed sądem, trybunałem lub forum arbitrażowym składa się z rywalizacji lub pojedynku oświadczeń handlowych (affidavit), w których kwestie, które pozostają bezsprzeczne na końcu, są prawdą, a co do których ma zastosowanie orzeczenie prawa.
  W handlu każda kwestia, która ma zostać rozwiązana, musi być wyrażona. Nikt nie czyta w myślach. Musisz zatem przedstawić swoje stanowisko, określić na czym polega problem.
  Legalna Maksyma: „Ten, kto nie dochodzi swoich praw, ich nie ma.
  § 10 Maxims of Law
  3. A LIEN OR CLAIM CAN BE SATISFIED ONLY THROUGH REBUTTABLE BY
  AFFIDAVIT POINT BY POINT, RESOLUTION BY JURY, OR PAYMENT.
  Tłumaczenie:
  Zatem dziesiąta maksyma prawa brzmi: ZASTAW LUB ROSZCZENIE MOŻE BYĆ
  SPEŁNIONE TYLKO PRZEZ OBALENIE AFFIDAVIT PUNKT PO PUNKCIE,
  ROZSTRZYGNIĘCIE PRZEZ ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH LUB ZAPŁATĘ.
  Tyle na temat Affidavit.

  II. Pełnomocnictwo…
  Pełnomocnictwo nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale każde pełnomocnictwo w każdej chwili może być cofnięte. I nic wtedy nie ma.
  Nawet pełnomocnictwo udzielone adwokatowi w procesie karnym sprawia, że pomimo tego, że bronił osobę jak lew, tzw. sędzia orzeka i skazuje osobę a jej pełnomocnik odchodzi z sali sądowej korporacyjnej firmy – wolny.
  Znacznie korzystniejsza jest umowa o podwykonawstwo w której zamieszczone są kwoty w przypadku jakiejkolwiek przymuszonej czynności wobec osoby, którą wykonać ma Żywy-Człowiek.
  A co do badań psychiatrycznych, nikt nie ma prawa kierować nikogo na takie badania i każdy przymusowo skierowany ma prawo do nie wyrażenia zgody, natomiast lekarz psychiatra, jeśli pomimo braku zgody, pod przymusem wykonuje takie badania podlega pod karę finansową, za dokonane przestępstwo – Taryfa IP-66, podobnie i wszyscy podżegacze uczestnicy procederu.
  I na pewno zostanie na taka karę skazany, przez właściwy sąd (nie korporacyjny).

  III. Wypowiedzenie posłuszeństwa…

  Wypowiedzenie posłuszeństwa musi nastąpić na piśmie, korporacja musi być zawiadomiona. Po upływie stosownego terminu [k.p.a.] staje się czynna. Należy przy tym pamiętać, że korporacje w ramach dualizmu nabyły i wyłudziły od nas informacje i dane pod podstępem i fałszem a to już jest karalne. Każdy kontrakt musi być domówiony (burza mózgów) albowiem jeśli jakaś grupa ludzi, kimkolwiek by nie byli, wymusza cokolwiek to ich zobowiązuje do tego co sami ustanowili i złożyli ślubowania, przysięgi lub inne:

  [Art. 258 kk – Przestępczość zorganizowana. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej]:
  [§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.];
  [§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.];
  [§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.];
  [§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.];

  albo, (wiadomo, że każda czynność funkcjonariuszy publicznych bez legitymacji urzędnika państwowego – pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w korporacjach/firmach, jest finansowana) tak więc:

  [Art. 282 kk – Wymuszenie rozbójnicze]:
  [Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.].

  IV. Deklaracja samodzielności i stanowienia oraz świadectwo Żywego-Człowieka…

  Canonum De Ius Positivum, między innymi stanowi:

  Reguła/Canon 2055:
  Choć do prywatnych sekretnych zarządów powierniczych prywatnych banków centralnych nie można się zwracać bezpośrednio, tworzone są one w oparciu o określone założenia prawne, w tym własność imienia i nazwiska, ciała, umysłu i duszy niemowląt, mężczyzn i kobiet, do której wysunięto roszczenia. Każdy mężczyzna i każda kobieta mają pełne prawo skrytykować i odrzucić rzeczone fałszywe założenia jako posiadacze swoich własnych tytułów własności.

  Reguła/Canon 2056:
  Ponieważ prywatne sekretne zarządy powiernicze prywatnych banków centralnych tworzone są w oparciu o fałszywe założenia, kiedy mężczyzna lub kobieta objaśnią swój Zapis Życia Zrodzonego i sami wysuną roszczenie do swojego imienia, ciała, umysłu i duszy, wszelki rzeczony zarząd powierniczy oparty na rzeczonych fałszywych założeniach przestaje posiadać jakąkolwiek własność.

  Reguła/Canon 2124:
  Gdy osoba ponownie określi swój status żywego człowieka, wówczas zarząd powierniczy Cestui Que (Vie) zostaje z mocy prawa rozwiązany, a osoba ta ponownie uznawana jest za Beneficjenta lub wyższej pozycji w zarządzie powierniczym. W każdym wypadku dochodzenie podatków dochodowych (ang. Income Taxes), gdy Cestui Que Vie został już rozwiązany i brak jest (martwej) osoby prawnej/ciała korporacyjnego, której można by użyć jako argumentu do roszczenia/najmu – jest bezprawne i stanowi poważne, sprzeczne z prawem oszustwo.

  Autonomię wszyscy mamy, ale nie w prawie stanowionym, korporacje mają to gdzieś. Dlaczego? Bo poprzez rejestry ludzie animują non profit na rzecz osób/osób-fizycznych ze wszelkimi ciężarami i skutkami opisanymi w prawie stanowionym. Nieprawdaż?

  A czym jest OSOBA/OSOBA-FIZYCZNA w prawie?

  OSOBA wg leksykonu (# one-heaven.org) w tłumaczeniu z języka angielskiego na polski oznacza, cytuję:

  „Słowa w języku źródłowym:
  <>”

  Tekst źródłowy: Definicja:
  <> koniec cytatu.

  Proponuję rzetelne przekazywanie informacji.

  “Proklamowanie powstania Państwa Rzeczpospolita Polska suwerennego kraju wolnych ludzi”, wymaga zgody każdego Wolnego-Człowieka i to na piśmie i nie pod przymusem. Każdy ma prawo obierać swoją drogę jako wolny człowiek i nie musi, nie ma obowiązku zrzeszać się. Gwarantuje to każdemu Człowiekowi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 1948 roku.
  Wspomnę też o Deklaracji ONZ o Prawach Ludności Rdzennej z 13 września 2007 roku.

  Art. 4
  Ludność rdzenna, w korzystaniu ze swojego prawa do samookreślenia, ma prawo do autonomii bądź też do samorządu w kwestiach wewnętrznych i lokalnych, jak również do dysponowania środkami na sfinansowanie swoich funkcji autonomicznych.
  Tyle w wielkim skrócie.

  Puścisz ten komentarz czy go usuniesz?
  Pozdrawiam

  1. Cytujesz prawa dla niewolników. Proszę zapoznać się z tym wpisem http://www.naturallaw.pl/czlowiek-vs-obywatel/
   Proklamować każdy może co chce, ze świadomością konsekwencji tego działania.
   Oczywiście że akceptowałem ten komentarz, napisałeś wiele bzdur i chętnie zbuduję z tego osobny artykuł z rozbudowaniem o ile wyrazisz na to zgodę.

   1. A kto może człowiekowi zabronić przejąć osoby i władać tymi osobami jako kapitałem w okresie przejściowym? To żyła złota, posiadać porzuconego niewolnika, lub porzuconych niewolników!

    1. To Ty sobie posiadaj i zarządzaj niewolnikami a ja będę przed tym nowych niewolników ostrzegał i wszystko wtedy będzie w harmonii…

     1. Już widzę, że nie rozumiesz…
      Jeśli niewolnik nie powie nic… dalej pozostaje niewolnikiem.
      Baw się dalej… i pisz bzdury. Dzieląc a nie łącząc.

  2. Od dwóch lat nie rozumiem czemu ludziska uparliscie się na to słowo ,affidavit”.
   Takiego słowa NIE MA w języku polskim.
   Używając tego zwrotu w korespondencji z np. jest niedopuszczalne.W tym nawet literówki są niedopuszczalne.
   Affidavit -> Oświadczenie
   Sworn affidavit -> Oświadczenie pod przysięgą.
   Ktoś kto wam wciska że używanie tego słowa jest poprawne jest moronem którego trzeba omijać z daleka lub robi to z premedytacją bo jest np. psiarskim zadaniowcem.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązany post